Jednostka OSP Rzuchowa powstała w roku 1951 z inicjatywy mieszkańców Rzuchowej. Jej założycielem był Komendant OSP Koszyce Wielkie – Jan Liszka.

Pierwszym Komendantem jednostki był Roman Najdała, którego zastąpił Aleksander Gąsior, pełniąc swoją funkcję do 1999 r. Od 2000 Prezesem i Komendantem OSP jest Tadeusz Szczupał. Straż w Rzuchowej rozwijała się prężnie z roku na rok. Początkowo liczyła 20 członków, obecnie zasila ją: 30 seniorów, sześciu druhów młodzieżowych i czterech honorowych.

Jednostka zaczynała służyć społeczności, wykorzystując samochód terenowy „Dodge”, później Żuka GLM8/8. Następnym z kolei był Star 66. Obecnie jednostka dzięki wsparciu władz Gminy Pleśna i Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie dysponuje dwoma wozami: Starem 244 wyposażonym w autopompę oraz Iveco Turbo przystosowanym do działań ratowniczych. Wcześniej jednostka posiadała Volkswagena T4.

Od 2009 roku jednostka może korzystać z systemu alarmowania drogą radiową oraz informowania druhów za pomocą SMS-ów. OSP Rzuchowa w 2011 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego a jej specjalizacja to ratownictwo wodne oraz techniczne. Jednostka cały czas się rozwija i obecnie stara się o nowy samochód lekki ratownictwa technicznego. W późniejszym czas OSP KSRG planuje pozyskanie łodzi jak i stacji meteorologicznej do pomiarów ze względu na częste nawiedzanie tego regionu przez powodzie jak i na specjalizacje jednostki jako ratownictwo wodne Aby nadal się rozwijać i zrealizować zamierzone cele jednostka prosi firmy oraz instytucje a także osoby dobrej woli o wsparcie. Za każde wsparcie OSP KSRG wszystkim serdecznie dziękuje.

Opracowanie: Piotr Żurowski

o autorze

Redakcja