We wrześniu międzynarodowe ćwiczenia ‘NEW WAVE 2023’

foto. PSP

Na początku września na terenie powiatu nowodworskiego odbędą się międzynarodowe ćwiczenia z udziałem modułów ratowniczych.

Ćwiczenia pod kryptonimem ‘NEW WAVE 2023’ zaplanowano w Nowym Dworze Mazowieckim oraz miejscowościach Nowy Sacymin i Nowe Grochale.

Scenariusz ćwiczeń obejmuje wystąpienie zagrożeń powodziowych wzdłuż rzek Narwi i Wisły, a część epizodów związana będzie m.in. z ewakuacją ludności przy użyciu łodzi ratowniczych, pompowaniem wody z terenów zalanych, dostarczaniem żywności do miejsc odciętych czy podwyższaniem wałów przeciwpowodziowych. Działania będą prowadzone przez dwie doby – również w nocy. Baza operacji będzie znajdowała się w Twierdzy Modlin, gdzie grupy utworzą obozowisko. Głównym celem ćwiczeń jest doskonalenie współpracy pomiędzy modułami z różnych krajów, które są gotowe udzielić pomocy w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych – informuje straż pożarna.

Jak poinformował nasz serwis rzecznik prasowy KG PSP Karol Kierzkowski, w ćwiczeniach udział wezmą moduły pomp wysokiej wydajności z Polski, Finlandii i Ukrainy, moduł zapobiegania rozprzestrzeniania się powodzi z Austrii, moduły ratowania ofiar powodzi z wykorzystaniem łodzi z Czech, Belgii i Chorwacji oraz międzynarodowy zespół odpowiedzialny za przebieg ćwiczenia (EXCON).

Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w ćwiczeniach udział weźmie moduł pomp wysokiej wydajności HCP TORUŃ.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Akademia Pożarnicza, będące częścią międzynarodowego konsorcjum APELL, którego zadaniem jest organizacja ćwiczeń dla modułów ratowniczych wchodzących w skład Europejskiej Puli Zasobów Ratowniczych.

Oficjalne logo ćwiczeń.
Exit mobile version