Po dziewięciu latach jest duża szansa, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach otrzyma od miasta działkę pod budowę nowej strażnicy.

Szukaliśmy nieruchomości, która po pierwsze byłaby własnością gminną, po drugie posiadała pełny dostęp do mediów, a po trzecie – byłaby dobrze skomunikowana z Wadowicami i projektowaną Beskidzką Drogą Integracyjną. Chodzi o to, aby czas reakcji oraz dostępu dla straży pożarnej i służb związanych z bezpieczeństwem był jak najkrótszy. I udało się, znaleziona działka spełnia wszystkie trzy punkty – mówi burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.

Działka zlokalizowana jest przy ulicy Błonie, pomiędzy stadionem Skawy Wadowice, a rzeką Skawa.

Budowa nowej komendy to dla nas konieczność, ponieważ obecna strażnica jest w coraz gorszym stanie – powiedział komendant Paweł Kwarciak. Wśród wielu problemów lokalowych, komendant wymienia m.in. brak dogodnych pomieszczeń i terenu do szkolenia strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz obsługi aparatów ochrony dróg oddechowych, zły stan techniczny budynków (zawilgocenie ścian, piwnic, ciągłe awarie), zbyt mała liczba boksów dla pojazdów gaśniczych oraz pomieszczeń na szatnie. Obecnie strażacy muszą się przebierać w specjalnych kontenerach.

Działka to dopiero pierwszy krok, po załatwieniu wszystkich formalności kierownictwo Komendy Powiatowej PSP będzie wnioskowało o środki finansowe. Budowa może rozpocząć się w 2021 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz