Gratuluję państwu tego co dotychczas osiągnęliście. Zakres działalności instytutu jest imponujący, a jego dorobek godny podziwu – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński podczas spotkania, które zainaugurowało kolejną, X kadencję rady naukowej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego.

Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego to państwowy instytut, który prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w tematyce ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, które mają wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa kraju, a także wśród obywateli. Pracownicy Centrum prowadzą m.in. szkolenia, warsztaty i seminaria z ochrony przeciwpożarowej, dokonują kontroli budynków pod kątem przeciwpożarowym, opracowują metodologię nadzoru nad sprzętem pożarniczym, czy doskonalą metody badań pojazdów straży pożarnej. CNBOP-PIB jest także jednostką wydającą certyfikaty i dopuszcza do użytku ochronne wyroby przeciwpożarowe. Prowadzi też działalność wydawniczą w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Spotkanie było także okazją do wręczenia listów gratulacyjnych dla sześciu członków Rady Naukowej instytutu. Minister Zieliński podkreślił, że specjalistyczna wiedza ekspertów instytutu może być przydatna przy pracach nad nowymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

–  Macie państwo doświadczoną kadrę. Macie potencjał ludzki i intelektualny. Chcemy z tego skorzystać dla dobra państwa  – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński.

Na posiedzeniu rady naukowej CNBOP obecny był również Komendant Główny PSP, nadbryg. Leszek Suski.

Po spotkaniu pracownicy Centrum zaprezentowali gościom najnowsze metody badawcze takie jak m.in. pokaz gaszenia pożaru cieczy palnej czy badania wybuchowości pyłów palnych.

MSWiA

o autorze

Redakcja