Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował list do kierownictwa Komendy Głównej PSP, komendantów wojewódzkich, miejskich, powiatowych PSP oraz wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl