W czwartek 25 lutego 2021 r. sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik przedstawił w Sejmie informację o przygotowaniach do możliwej fali powodziowej w Polsce. Podczas obrad w Sejmie obecny był również komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Wiceminister Maciej Wąsik zapewnił, że zarówno Państwowa Straż Pożarna jak i jednostki wchodzące w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) są w stałej gotowości do podjęcia działań.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to łącznie 30 tys. strażaków PSP, ale dodatkowo 4600 jednostek OSP skupiających około 100 tys. druhów OSP. Dziennie w PSP pełni służbę ponad 5 tys. strażaków, przy czym w razie potrzeby szybko ten stan możemy podwoić – powiedział wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

W ramach KSRG sformowany został centralny odwód operacyjny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (COO KSRG). W jego skład wchodzą oddziały i pododdziały taktyczne, logistyczne oraz szkolne.

Do realizowania zadań jest gotowych 27 kompanii specjalnych. Łącznie jest to około 700 ratowników, 280 pojazdów, 96 łodzi, 64 pompy dużej wydajności, 60 pomp małej wydajności, 28 agregatów prądotwórczych i 22 kontenery przeciwpowodziowe z zaporami do podnoszenia korony wałów przeciwpowodziowych o długości ok. 80 km.

W razie konieczności do działań powodziowych mogą być dysponowane również kompanie szkolne PSP (200 słuchaczy szkół z dowództwem). Wsparciem są również ochotnicze straże pożarne spoza KSRG (ponad 11 tys.).

W tej chwili jesteśmy w stanie podnieść o pół metra wały przeciwpowodziowe na długości 80 km – powiedział wiceminister Maciej Wąsik.

Komenda Główna PSP utrzymuje stały kontakt m.in. z przedstawicielami Wód Polskich oraz IMGW-PIB. Na bieżąco jest monitorowany stan wód. Analizowane są też raporty meteorologiczne.

Wiceminister Maciej Wąsik poinformował, że w 2021 roku w ramach rezerwy celowej (ponad 1,1 mld zł) ok. 900 mln zł przeznaczono na projekty przeciwpowodziowe. Środki te zostały zabezpieczone na usuwanie skutków zdarzeń, które mogą wystąpić.

Jednostki PSP i OSP są zaangażowane m.in. na terenie Płocka i powiatu płockiego. Do ich zadań należą m.in.: ewakuacja mieszkańców i zabezpieczenie mienia, uszczelnianie i podwyższanie wałów przeciwpowodziowych, monitorowanie poziomu wody i patrolowanie wałów.

Opracowanie: MSWiA Foto: Sejm

o autorze

Redakcja/Łukasz