9 lutego 2021 r. w siedzibie KG PSP odbyła się wideokonferencja z udziałem: sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika, dyrektora departamentu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego MSWiA Dariusza Nowaka, komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, zastępców komendanta głównego PSP nadbryg. dr. inż. Adama Koniecznego i nadbryg. Krzysztofa Hejduka oraz dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności st. bryg. mgr. inż. Jacka Zalecha.

Podczas wideokonferencji połączono się z zastępcą komendanta miejskiego PSP w Płocku bryg. Jackiem Starczewskim celem omówienia bieżącej sytuacji i podjętych działań związanych z wystąpieniem zagrożenia powodziowego na skutek zatoru lodowego na Wiśle.

W związku z aktualną sytuacją powołano sztab mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz zadysponowano dodatkowy sprzęt i ratowników do zabezpieczenia działań.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP
Zdjęcie: mł. kpt. Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego

o autorze

Redakcja/Łukasz