23 marca 2020 roku odbyła się wideokonferencja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka z udziałem komendantów wojewódzkich oraz komendantów szkół PSP.

Podczas narady przedstawione zostały zasady korzystania z dodatkowych środków finansowych skierowanych za pośrednictwem wojewodów do dyspozycji komendantów wojewódzkich. Omówiono również bieżące sprawy logistyczne.

Ponadto komendant główny zwrócił uwagę na dalszą potrzebę podejmowania wzmożonego wysiłku w celu zachowania reżimu sanitarnego i zgłaszania wszelkich potrzeb w tym zakresie.

Kolejna wideokonferencja odbędzie się w razie potrzeby po wcześniejszym poinformowaniu komendantów wojewódzkich.Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz