Do uzgodnień trafiła kolejna nowelizacja rozporządzenia MSWiA. Tym razem chodzi o limit miejsc na studia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego zakłada zmiany w paragrafie pierwszym punkt drugi.

  1. Ustala się limity miejsc na kierunku studiów „inżynieria bezpieczeństwa” dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie:

1) kandydackiej – 105 miejsc;

2) stałej, skierowanych na studia przez właściwego przełożonego – 200 miejsc

Otrzymuje brzmienie

2) stałej, skierowanych na studia przez właściwego przełożonego – 215 miejsc

Zmiany zostały wypracowane wspólnie przez Komendanta Głównego PSP i Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i dotyczą roku akademickiego 2018/2019 i lat następnych.

Wskazana liczba miejsc uwzględnia możliwości dydaktyczne Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz zapotrzebowanie Państwowej Straży Pożarnej na absolwentów kierunku studiów ,.inżynieria bezpieczeństwa’*, będących strażakami. Wcześniejszy limit na poziomie 200 utrzymywany był od 2015 roku – napisano w uzasadnieniu.

o autorze

Redakcja/Łukasz