W przyszłym roku do strażaków ochotników z województwa łódzkiego trafi więcej pieniędzy. 20 grudnia sejmik przyjął budżet województwa na 2018 rok.

Dochody województwa wyniosą 903 mln 416 tys. zł oznacza to wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego na 2017 rok o 56,7 mln zł. Dzięki temu, a także programowi oszczędnościowemu z ostatnich lat, który pozwolił zmniejszyć zadłużenie województwa o blisko 127 mln zł, Województwo mogło sobie pozwolić na większe w porównaniu z ubiegłym rokiem wydatki, które wyniosą 968 mln 416 tys. zł.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w przyszłym roku otrzymają półtora miliona złotych w ramach zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

Środki te przeznaczone zostaną na zakup sprzętu, m. in. pompy szlamowe, aparaty powietrzne, zestawy do ratownictwa drogowego, rozpieracze hydrauliczne, motopompy, defibrylatory, pilarki spalinowe, radiotelefony, agregaty prądotwórcze, systemy powiadamiania itp.

Aby otrzymać dotację gminy będą musiały złożyć odpowiedni wniosek, który oceniany będzie przez komisję powołaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dla porównania, w 2017 roku na OSP województwo przeznaczyło 1 mln 27 500 złotych. Dotację w wysokości od 4 do 20 tysięcy złotych otrzymały jednostki z 92 gmin.

W budżecie zapisano również 100 tysięcy złotych dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi.

o autorze

Redakcja/Łukasz