Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa podlaskiego w przyszłym roku otrzymają więcej pieniędzy na zakup sprzętu.

Z roku na rok Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększa kwotę na dofinansowanie zakupu sprzętu. W 2016 roku przeznaczono na ten cel 200 tysięcy złotych, w tegorocznym budżecie było to już 400 tysięcy złotych, dotację otrzymało 101 samorządów – wszyscy wnioskujący. W projekcie budżetu województwa na 2018 rok będzie to 800 tysięcy złotych.

Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego. Pieniądze można przeznaczyć na zakup m.in. ubrań specjalnych i drobnego sprzętu ratowniczo –  gaśniczo służącego do zapewnienia gotowości bojowej.

o autorze

Redakcja/Łukasz