20 Listopada o godzinie 8:40 zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacji ponad 420 uczniów i dzieci oraz pracowników z budynku Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej (woj. mazowieckie). Ćwiczenia są wymogiem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dyrekcja szkoły, wychodząc naprzeciw temu zorganizowała razem ze strażakami praktyczny sprawdzian zachowania się kadry nauczycielskiej i uczniów.

Tematyką ćwiczenia było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację z zagrożonego budynku. Głównym celem ćwiczenia było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia. Szczególnie chciano przećwiczyć skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu służb ratunkowych, a także sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Uczniowie szkoły podstawowej opuścili szkołę głównym wyjściem kierując się do bramy głównej, a następnie okrążając placówkę skierowali się na boisko szkolne. Natomiast uczniowie gimnazjum ewakuowali się drugim wyjściem awaryjnym wprost na boisko przy szkolne. W ten sposób w szybki sposób wszystkie osoby będące w szkole zdążyły się ewakuować.

Uczniowie i pracownicy szkoły bez paniki i w sposób uporządkowany wykonali zadanie próbnej ewakuacji. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na miejsce została zadysponowana nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieczfni Kościelnej, która po przybyciu na miejsce przystąpiła do zabezpieczenia dróg ewakuacji oraz zabezpieczeniem terenu.&

Odpowiedzialnym za organizację ćwiczenia ewakuacji była pani dyrektor szkoły mgr inż. Bożena Rutkowska, jak również wyznaczony pracownik szkoły odpowiedzialny za działalność w zakresie obrony cywilnej pani mgr Hanna Bojarska. Po przybyciu wszystkich uczniów na teren ewakuacji, nauczyciele niezwłocznie przystąpili do sprawdzenia stanu klas na podstawie imiennych list z dzienników, a następnie złożenia meldunku dyrekcji szkoły o stanie osobowym uczniów.&

W następnej kolejności dyrektor Zespołu Szkół złożyła raport Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mławie kapitanowi Adamowi Gralewskiemu o stanie osobowym i przebiegu ewakuacji.&Na tym zakończono ćwiczenia.

Warto podkreślić, że wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem. Celem ćwiczeń było oswojenie z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru.&

W akcji brali udział:&Druh Amelian Rafał, druh Kołakowski Daniel, druh Nadratowski Mariusz, druh Topolski Maciej oraz&
Komendant Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Franciszek Siemianowski,&Prezes OSP Wieczfnia Kościelna druh Tadeusz Skolimowski.

Opracował: Druh Jabłonowski Tomasz

o autorze

Redakcja