65 procent naszych czytelników popiera rządowe zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. To wynik naszej sondy, którą zamieściliśmy na naszym profilu na Facebooku.

Pytanie brzmiało następująco: „Czy popierasz zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (5000 zł dla OSP) przygotowane przez rząd?”, dodaliśmy również link do proponowanych zmian. W sondzie udział wzięło około 2700 osób, z czego około 1700 odpowiedziało – ‘TAK’, a 945 – ‘NIE’.

Do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, rząd wpisał następujące zadania realizowane przez OSP:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Na ich realizację w tegorocznym budżecie państwa zarezerwowano 82 mln zł, każda jednostka będzie mogła starać się maksymalnie o 5000 tysięcy złotych dotacji.

Projekt trafił kilka dni temu do Sejmu i już w środę 17 lipca zajmie się nim Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

82 mln zł na nowe ‘zadania’ dla OSP

Foto. Sebastian Komorowski

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl