W niedzielę 4 lipca 2010 roku we wszystkich miastach powiatowych i wojewódzkich odbędzie się zbiórka pieniędzy organizowana przez WOŚP pod hasłem: „STOP POWODZIOM!”

4 lipca bieżącego roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy postanowiła zorganizować jednodniową zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu, który w przyszłości będzie pomagał w likwidowaniu skutków powodzi. Fundacja chce zakupić sprzęt dla wszystkich zagrożonych powodzią miejsc w Polsce. Ostatnie wydarzenia jakich byliśmy świadkami skłoniły Jurka Owsiaka i jego fundacje do zorganizowania kwesty.

„W minionych dniach byliśmy świadkami tragedii, ale także ogromnej ludzkiej solidarności. Wiedzieliśmy sprawność profesjonalnych służb, które postawione były (i nadal są) w stan najwyższej gotowości, które reagują natychmiast, organizując pomoc. Żywiołu i jego skutków nie da się w stu procentach przewidzieć. Nawet najbardziej rozwinięte cywilizacyjnie kraje padają jego ofiarą. Można za to przeciwdziałać krytycznym sytuacjom, mając do dyspozycji nowoczesne urządzenia, które pozwalają mieć nadzieję, że walka z żywiołem będzie skuteczna.” – czytamy na stronie fundacji

Zebrane pieniądze mają być przeznaczone miedzy innymi na zakup wydajnych motopomp, agregatów prądotwórczych czy specjalnego sprzętu pływającego. To propozycje, nad których zakupem (w zależności od zebranych środków) fundacja będzie się pochylać. Wsparcie fundacji ma być systemowe, a zakupiony sprzęt będzie jednolity w całej Polsce. Nie będzie to kilka, kilkadziesiąt lecz kilkaset urządzeń, które jesienią zostały by rozesłane po całym kraju. Akcja w 100% będzie wolontariacka. Jej autorzy maja nadzieję, że uda zebrać się potrzebna sumę środków niezbędnych na zakup sprzętu dla ratowników. Jurek Owsiak jak i Fundacja WOŚP liczą na nas i nasze wsparcie 4 lipca. Pokażmy, że mamy wielkie serca i pomóżmy zebrać jak najwięcej pieniążków.

o autorze

Redakcja