Wielki Czwartek to święto kapłanów. Ilu ich jest w straży pożarnej?

Foto. ilustrujące KP PSP Przasnysz

Wielki Czwartek to tradycyjnie święto wszystkich księży. W straży pożarnej zdecydowana większość duchownych pełni posługę społeczną.

Według ostatnich dostępnych danych ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji w Komendzie Głównej PSP oraz Komendach Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej na pełnym etacie pracuje około dziesięciu księży katolickich i jeden duchowny ewangelicko-augsburski, a w niepełnym wymiarze etatu pracuje pięciu katolickich księży.

Ponad 240 duchownych wyznania rzymsko-katolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego i greko-katolickiego pełni posługę społecznie.

W szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest jeden ksiądz w stopniu starszego brygadiera, to ksiądz Jan Krynicki – kapelan krajowy strażaków. Są również księża w stopniu młodszego brygadiera, starszego brygadiera i kapitana.

Do obowiązków księży należy m.in. organizowanie wszelkich uroczystości religijnych i patriotyczno-religijnych, udzielanie sakramentów, ale też dbałość o postawę etyczną i patriotyczną.

Exit mobile version