Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ogłosił największy w tym roku nabór do służby.

Komenda chce przyjąć aż 70 osób na stanowisko stażysta, a docelowo starszy ratownik lub starszy ratownik – kierowca w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych w systemie zmianowym 24/48.

Od kandydatów wymagane jest posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralności, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie co najmniej średniego wykształcenia lub średniego branżowego i posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

Wszyscy chętni mają czas do 6 lipca na złożenie podania i życiorysu w kancelarii Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie warszawa-straz.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl