Wielkopolska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotację w wysokości 1 mln 250 tys. złotych.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego”, w jego ramach jednostki ratowniczo – gaśnicze na terenie województwa zostaną doposażone w:

  • sprzęt ratownictwa technicznego (hydrauliczne narzędzia ratownicze, poduszki pneumatyczne, podpory itp.) kpl. 15,
  • samochód rozpoznawczo-ratowniczy szt. 1,
  • sprzęt ratownictwa wodnego i wysokościowego (łodzie, pontony, ratownicze, trójnogi, skokochrony itp.) kpl. 15,
  • sprzęt gaśniczy i pomiarowy (motopompy pożarnicze, agregaty, lance, kurtyny, wentylatory, kamery termowizyjne itp.) kpl. 20,
  • sprzęt ratownictwa chemiczno-ekologicznego, medycznego i łączności (zestawy PSP R1, fantomy, trenażery, radiostacje, systemy wspomagania decyzji itp.) kpl. 15,
  • sprzęt ODO i warsztatowy (aparaty ODO, pralnie, myjnie, suszarnie, sprężarki, testery itp.) kpl. 15,
  • wyposażenie i środki ochrony indywidualnej strażaka (ubrania specjalne, chemoodporne, wodno-nurkowe, buty specjalne, hełmy, rękawice itp.) kpl. 200,
  • armaturę wodna, sprzęt łączności i pomiarowego (węże, prądownice, detektory, radiotelefony itp.) szt. 100,
  • środek pianotwórczy, neutralizujący i sorbent 30 ton.

Wartość całkowita projektu to 2 mln 500 tysięcy złotych, zakończenie realizacji jest planowane na koniec października 2017 r.

Foto. KM PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl