Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłosiła dzisiaj przetarg na dostawę fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa sześciu samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Część pierwsza – Dostawa czterech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych na podwoziu kategorii drugiej – uterenowionej z napędem 4×4, silnikiem o mocy min. 210 kW i kabiną brygadową. Każdy samochód powinien posiadać zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 2400 l/min, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, instalacje zraszaczową i lampy led dalekosiężne.

Część druga – Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Wymagane jest podwozie z napędem 4×4, silnikiem o mocy min. 235 kW i kabiną brygadową. Zabudowę należy wykonać z materiałów odpornych na korozję i wyposażyć w zbiornik wody o pojemności min. 5500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 3500 l/min, linę szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe. Do tego wyciągarka, zestaw poduszek wysokociśnieniowych, akumulatorowy wentylator oddymiający, pilarka spalinowa, przecinarka do betonu i stali, opryskiwacz, sprzęt burzącym latarki, radiotelefony, motopompy, prądownice i narzędzie hooligan.

Część trzecia – Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego zabudowanego na podwoziu z napędem 6×6 lub 6×4, silnikiem o mocy min. 400 KM i kabiną trzyosobową. Na wyposażeniu: zbiornik wody o pojemności min. 9000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 6500 l/min, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy i instalacja zraszaczowa.

Odbiorcy

Średnie samochody ratowniczo – gaśnicze trafią do komend w Kępnie, Pleszewie, Turku i Wolsztynie, a ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze odpowiednio do komendy PSP w Kościanie i Poznaniu.

Wykonawcy będą mieli na realizację zamówienia 13 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Foto. rogozno112.pl 

o autorze

Redakcja/Łukasz