Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego ogłosił postępowanie przetargowe na dostawę nowych samochodów dla jednostek OSP.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4×2, kabiną w układzie 1+1+3, silnikiem o mocy minimum 90 kW i zabudową kontenerową wyposażoną w zbiornik wody 200 litrów, wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o wydajności 50 l/min przy ciśnieniu 40 bar, 50-metrową linię szybkiego natarcia i maszt oświetleniowy.

Strażacy oprócz samochodów otrzymają:

– 5par rękawic strażackich,
– 5 hełmów,
– 5 par butów,
– 5 kominiarek typu 2K.

Przy wyborze oferty decydująca będzie cena – 90 punktów i gwarancja – 10 punktów.

Co ciekawe Oddział informuje, że zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki na realizację nie zostaną mu przyznane.

o autorze

Redakcja/Łukasz