Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego ogłosił przetarg na dostawę samochodów dla jednostek OSP z terenu województwa.

Przedmiotem postępowania jest dostawa siedmiu lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą na podwoziu z napędem 4×2 i zabudową kontenerową wyposażoną w zbiornik wody o pojemności min. 1000 litrów i zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 100 litrów. Z przodu wyciągarka elektryczna o uciągu min. 52 kN.

Sześć z nich należy wyposażyć w agregat wysokociśnieniowy min. typu AWP 75/40, a jeden w autopompę jednozakresową o wydajności 1200 litrów na minutę.

Wraz z samochodami jednostki otrzymają po sześć par rękawic i butów strażackich skórzanych, sześć hełmów i sześć kominiarek typu 2K.

Odbiorcy

Samochody z agregatami wysokociśnieniowymi trafią do OSP w Bobulczynie, Gromadnie, Mokrzcu, Wersku, Wodzicznej i Zalesiu, a samochód z autopompą do OSP w Mnichowie.

Zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów gmin i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Foto. ZOSP RP woj. wielkopolskiego

o autorze

Redakcja/Łukasz