Wielkopolskie OSP doposażone w zestawy narzędzi hydraulicznych

W czwartek 17 listopada wielkopolskie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych odebrały nowe zestawy narzędzi hydraulicznych.