Parafia świętego Wawrzyńca w Wielowsi Klasztornej postanowiła podziękować druhom z miejscowej jednostki OSP za okazaną pomoc.

Jakiś czas temu druhowie z OSP Wielowieś pomogli przy remoncie kościoła. Teraz parafia im za to podziękowała.

Proboszcz tutejszej parafii ks. Bogdan Reczek przekazał naczelnikowi jednostki Wojciechowi Hełka trzy komplety ubrań specjalnych.

Pozyskanie nowych ubrań specjalnych w znaczący sposób podniesie ochronę osobistą strażaka podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, jednocześnie to pozyskanie ubrań pozwoli na wymianę starych wyeksploatowanych ubrań, które nie spełniają wymogów BHP – przekazała jednostka na swojej stronie.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl