Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 4 w Chmielniku niebawem wprowadzi się do swojej nowej strażnicy.

Kilka lat temu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przejęła od Nadleśnictwa Chmielnik działkę wraz z budynkami przy ulicy Przemysłowej.

Od 2016 roku w ramach prowadzonych prac wyburzono i wybudowano od nowa hale garażową na samochody ratowniczo – gaśnicze oraz przeprowadzono kapitalny remont głównego budynku. Zmodernizowano również dwa wolnostojące budyni. Pierwszy będzie pełnił rolę powiatowego zaplecza logistycznego dla PSP i OSP, a w drugim wykonywana będzie konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych.

W przyszłości planowane jest zagospodarowanie terenu i budowa boiska.

Jednostka Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 obecnie wyjeżdża do zdarzeń z remizy OSP w Chmielniku.

Foto. powiat kielecki

o autorze

Redakcja/Łukasz