W dniu 24 lipca z placu apelowego obok Domu Strażaka we Włosienicy w gminie Oświęcim wyjechał zestaw z naczepą z darami dla powodzian. Miejscem docelowym transportu okazał się Tarnobrzeg – osiedle Wielowieś.

Inicjatywę zorganizowania pomocy podjęli druhowie w wyniku dwutygodniowego uczestnictwa w usuwaniu skutków powodzi na wymienionym osiedlu.

– W dniu 22 czerwca otrzymaliśmy z WSKR Kraków poprzez PSK Oświęcim polecenie udania się samochodem GCBA wraz z pompą HL 200 do KP PSP w Tarnobrzegu. Wyznaczono nam stanowisko dla pompy na osiedlu Wielowieś, gdzie już od pewnego czasu działali ratownicy z Niemiec. Podczas prawie dwutygodniowego okresu pompowania wody z zalanego terenu, który był dosyć gęsto zaludniony, ukazywał się nam z dnia na dzień księżycowy krajobraz szkód jakie poczynił żywioł. Ludzie zostali pozbawieni wszystkiego, czego dorabiali się całe życie. Wobec powyższej tragedii i dramatu, podczas posiedzenia Zarządu OSP, podjęto decyzję o zorganizowaniu pomocy materialnej dla poszkodowanych – mówi Naczelnik OSP Włosienica Piotr Patrzyk.

Jeszcze raz udowodniono, że Polacy potrafią się solidaryzować. Pod jeden z boksów garażowych zaczęły podjeżdżać samochody z pomocą od mieszkańców Włosienicy, Monowic i Stawów Monowskich. Zebrano sporo darów w postaci: środków czystości, chemii gospodarczej i budowlanej, żywności, wody mineralnej, odzieży, AGD czy też mebli.

[galeria=6,prawa] Staraniem druhów Stanisława Bartusia, Marka Stachury i Mateusza Grubki zorganizowano zbiórkę funduszy i za zebraną kwotę zakupiono nowe meble po bardzo korzystnych upustach cenowych oraz kilkadziesiąt czajników bezprzewodowych. Nie zawiodły również zaprzyjaźnione z OSP podmioty gospodarcze, które w znacznym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia asortymentu pomocy oraz udostępniły środki transportowe.

Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Oświęcimiu również stanął na wysokości zadania i ufundował tamtejszym strażakom komplet umundurowania koszarowego. Ze wzruszeniem obserwowałem reakcję poszkodowanych i na długo zapamiętam słowa podziękowań za dostarczoną pomoc – dokończył Naczelnik OSP Włosienica.

Tekst oraz zdjęcia nadesłał Łukasz Patrzyk z OSP Włosienica

o autorze

Redakcja