17 stycznia odbył się uroczysty apel w związku z powołaniem na stanowisko nowego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.

Decyzją Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Krzysztofa Cioska na stanowisko komendanta powiatowego został powołany kpt. Andrzej Pacanowski. Podczas apelu nastąpiło odczytanie decyzji komendanta wojewódzkiego o powołaniu komendanta powiatowego, przedstawienie życiorysu oraz przywitanie ze sztandarem jednostki.

Kpt. mgr Andrzej Pacanowski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1992 r. od podjęcia nauki w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Po ukończeniu szkoły w 1994 r. jako dowódca zastępu podjął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP we Włoszczowie. W kolejnych latach zajmował stanowiska: d-cy zmiany  (od 1999r.), z-cy dowódcy JRG (od 2013 r.), z-cy komendanta powiatowego (od 2016 r.). W czasie wieloletniej służby podwyższał swoje kwalifikacje zawodowe tj. m.in. ukończył studia podyplomowe w zakresie kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W uznaniu zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został wielokrotnie odznaczony i wyróżniony, m. in.: „Medalem za Ofiarność i  Odwagę”, Brązowym „Medalem za Długoletnią Służbę”, Srebrną „Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym, Srebrnym, Złotym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”, Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

Foto. KP PSP Włoszczowa

 

o autorze

Redakcja/Łukasz