W piątek 21 maja w Wodzisławie Śląskim odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztofowi Hejdukowi, który dokonał przeglądu i powitania pododdziałów.

Przekazanie sztandaru zostało poprzedzone wbiciem pamiątkowych gwoździ w jego drzewce, wpisami do księgi pamiątkowej oraz błogosławieństwem. W imieniu komendy sztandar przyjął komendant powiatowy PSP w Wodzisławiu Śląskim mł. bryg. Marek Misiura, przekazując go pocztowi sztandarowemu Komendy. Ufundowanie i przekazanie Komendzie sztandaru jest wyrazem podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za służbę oraz pracę na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie powiatu, oraz całego regionu.

Sejmik Województwa Śląskiego nadał Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego, której odznakę umieszczoną na sztandarze.

W dalszej części odbyło się wręczenie odznaczeń i promocja na pierwszy stopień oficerski tegorocznych absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Foto. KW PSP Katowice 

o autorze

Redakcja/Łukasz