Reaktywowana w kwietniu 2013 roku Komisja Historyczna Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie jako jedno z głównych zadań przyjęła utworzenie Centrum Informacji Archiwalnej. Jest to jedyne tego typu archiwum.&

Przedsięwzięcie to, pod przewodnictwem dr Władysława M. Świeczkowskiego&zostało zrealizowane w stopniu umożliwiającym korzystanie z zasobów tego Archiwum.&

Efektem ponad rocznej pracy dh Władysława M. Świeczkowskiego przy wydatnym wsparciu ze strony dyrektora Zarządu Wykonawczego dh Grzegorza Matczyńskiego jest dysponowanie przez tę komórkę organizacyjną Zarządu Wojewódzkiego około 300 jednostkami archiwalnymi (teczkami), głównie z lat 1945 – 2012. Najliczniejszą grupę stanowią dokumenty powiatowych i gminnych oddziałów Związku (86 jednostek), OSP (47), tradycji i obyczajów (39), a także działalności programowej (20).

Komisja Historyczna przy ZOW OSP RP w Olsztynie co trzy miesiące spotyka się na obradach, podczas których podejmuje ważne tematy w dziedzinie historii jednostek na terenie województwa. Na ostatnim spotkaniu pojawił się płk. pożarnictwa Stanisław Mikulak, który podzielił się swoimi wspomnieniami ze wszystkich Krajowych Zjazdów Związku OSP.&

Poszczególni członkowie Komisji Historycznej wzbogacają systematycznie zbiory Archiwum dokumentami (także ich kserokopiami), wywiadami z ochotnikami – weteranami oraz różnego rodzaju opracowaniami.

Wszystkich zainteresowanych działalnością ochotniczego ruchu strażackiego zachęcamy do korzystania ze zbiorów Archiwum oraz do podejmowania współpracy z Komisją Historyczną.&
&

UCHROŃMY TO CO JESZCZE JEST MOŻLIWE DO UCHRONIENIA I ZABEZPIECZENIA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

o autorze

Redakcja