Wojewódzkie ćwiczenia obronne „Nadodrze 2023”

W dniach 22-23 listopada 2023r. lubuscy strażacy brali udział w dwóch epizodach ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „Nadodrze 2023”.

Głównym organizatorem ćwiczeń był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Scenariusz pierwszego epizodu, zrealizowanego w dniu 22 listopada br. zakładał jednoosobowy atak terrorystyczny nieznanego napastnika na pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z realizacją założeń, zadaniem przybyłych na miejsce zdarzenia strażaków była ewakuacja pracowników budynku oraz zabezpieczenie terenu akcji  do czasu zakończenia działań przez antyterrorystyczny oddział grupy specjalnej Policji.

W drugim dniu, scenariusz zakładał wypadek komunikacyjny z udziałem samochodu osobowego i kolumny wojskowej transportującej żołnierzy. W wyniku zdarzenia doszło do pożaru jednego z pojazdów wojskowych. Przybyli na miejsce strażacy mieli za zadanie opanowanie pożaru, ewakuację osób poszkodowanych z pojazdów oraz zabezpieczenie medyczne rannych uczestników zdarzenia.

Celem ćwiczeń, było sprawdzenie funkcjonowania systemu kierowania obroną państwa oraz doskonalenie współdziałania organów wojewódzkiej administracji zespolonej oraz administracji samorządowej. Szczególną uwagę zwracano na sprawdzenie gotowości sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego woj. lubuskiego do wykonywania działań ratowniczych związanych z przemieszczaniem się pojazdów Sił Zbrojnych RP przez teren województwa. Innym ważnym celem było doskonalenie umiejętności współpracy z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi służbami, podczas działań ratowniczych o charakterze mnogim i masowym.

Tekst, foto. KW PSP Gorzów Wlkp.

Exit mobile version