W tym roku jednostki Wojskowej Straży Pożarnej zostaną doposażone w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze. Postępowanie przetargowe prowadzi 3 Regionalna Baza Logistyczna.

Postępowanie przetargowe dotyczy dostawy jedenastu samochodów ratowniczo – gaśniczych i zostało podzielone na trzy zadania.

Zadanie 1:

Trzy lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem 4×4.

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, 33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Dwa lekkie poligonowe samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem 4×4, wysokociśnieniowym agregatem wodno-pianowym, zbiornikiem wody 300 litrów i zbiornikiem środka pianotwórczego 20 litrów.

21 Centralny Poligon Lotniczy Nadarzyce, 10 Brygada Kawalerii Pancernej.

Zadanie 2 :

Cztery średnie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem 4×4, zbiornikiem wody 2500 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego o pojemności 10-12 % pojemności zbiornika wody, autopompą dwuzakresową min. 2500 l/min i pełnym wyposażeniem.

10 Pułk Samochodowy w Warszawie, 4 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Porażyn, 15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku, Komenda Portu Wojennego Hel.

Zadanie 3:

Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 6×6 lub 8×8, kabiną trzyosobową, zbiornikiem wody o pojemności 10 000 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego o pojemności 10-12% pojemności zbiornika wody, autopompą o wydajności min. 6000 l/min i działkiem wodno-pianowym o wydajności 4000-5000 l/min.

42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4×4 lub 6×6, kabiną trzyosobową, zbiornikiem wody o pojemności 5000 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego 10-12% pojemności zbiornika wody, autopompą o wydajności 3200 l/min i działkiem wodno-pianowym.

4 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Porażyn.

Wszystkie samochody będą w kolorze RAL 6006 i powinny trafić do jednostek do 15 listopada 2018 r.

Wartość całego zamówienia to prawie 9 milionów złotych brutto.

o autorze

Redakcja/Łukasz