3 Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Wojskowej Straży Pożarnej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2021-2022 w sumie dziesięciu samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz ze szkoleniem teoretycznym i praktycznym w zakresie obsługi i eksploatacji.

Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

Część pierwsza – dostawa czterech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych na podwoziu 4×4 z silnikiem o mocy min 300 KM i kabiną brygadową . Każdy z nich powinien posiadać zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10-12% pojemności zbiornika wody, autopompę o wydajności min. 2500 litrów na minutę, działko wodno-pianowe o wydajności min. 800 – 1600 l/min, linię szybkiego natarcia i sprzęt: zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt OUO, armatura wodno-pianowa, zestaw ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy, sprzęt łączności, zestaw do usuwania rozlewisk, agregat oddymiający, sprzęt burzący itp.

Cześć druga. Dostawa czterech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych na podwoziu z napędem 6×6 lub 8×8, kabiną trzyosobową, silnikiem o mocy min. 450 KM. Na wyposażeniu m.in.: zbiornik wody o pojemności min. 10 000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10-12% pojemności zbiornika wody, autopompa o wydajności 6000 l/min, dwa działka wodno-pianowe: dachowe o wydajności 4000-5000 l/min i zderzakowe o wydajności min. 1600 l/min, armatura wodno-pianowa, sprzęt OUO, zestaw ratownictwa medycznego, AED, agregat prądotwórczy, sprzęt łączności i oświetleniowy i sprzęt burzący.

Część trzecia. Dostawa dwóch ciężkich lotniskowych samochodów ratowniczo – gaśniczych. Każdy powinien zostać zabudowany na podwoziu z silnikiem o mocy min. 450 KM, napędem 6×6 i kabiną przystosowaną do przewozu trzech strażaków.

Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję i wyposażona m.in. w zbiornik wody o pojemności min. 8000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 5000 l/min, dachowe działko wodno-pianowo-proszkowe o wydajności dla wody i piany min. 1600/2400 l/min i proszku 10 kg/s, działko wodno-pianowe zderzakowe o wydajności min. 1600 l/min, agregat proszkowy o pojemności 180-250 kg proszku typu BC i agregat śniegowy CO2. Wraz z samochodem należy dostarczyć sprzęt: armatura wodno-pianowa, sprzęt OUO, zestaw ratownictwa medycznego, AED, agregat prądotwórczy, sprzęt łączności i oświetleniowy i sprzęt burzący.

Dostawy należy zrealizować do 30 listopada 2021 i 2022 roku.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystanie z prawa opcji, zakłada one dokupienie po dwa średnie i ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze i jednego ciężkiego lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Odbiorcy

W 2021 roku średnie samochody ratowniczo – gaśnicze trafią do Wojskowych Straży Pożarnych Ośrodka Szkolenia Poligonowego WL Orzysz w Bemowie-Piskim i 12 Brygady Zmechanizowanej w Stargardzie, dwa ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie i 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, a ciężki lotniskowy samochód ratowniczo – gaśniczy otrzyma jednostka z Ośrodka Szkolenia Poligonowego WL Żagań.

W 2022 roku średni samochody otrzymają jednostki WSP z 20 Brygady Zmechanizowanej w Morągu i Ośrodku Szkolenia Poligonowego WL w Nowej Dębie, ciężkie samochody 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku i 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ciężki lotniskowy samochód Centrum Szkolenia WL Drawsko.  

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl