Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się samochodów użytkowanych przez jednostki Wojskowej Straży Pożarnej.

Wśród mienia do nieodpłatnego przekazania znalazły się między innymi kuchnie polowe, zbiorniki na wodę na płozach o pojemności 500 litrów, piły spalinowe,  przyczepy jednoosiowe, motopompy aparaty powietrzne i hełmy, w większości jest to sprzęt z lat 80 i 90 XX wieku oraz średnie i ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze:

GBA Star P142 – Gdynia Skład  – 1997 r.
GBA 2,5/16 Star 244 – Biedrusko – 1989 r.
GBA 2,5/16 Star 244 – Biedrusko – 1982 r.
GCBA 5/32 Jelcz 014 – 22 BLT Malbork – 1998 r.
GCBA 5/32 Jelcz 014 – Mirosławiec – 1994 r.
GBA 2,5/16 Star 244 – Nadarzyce – 1993 r.
GBA 2,5/16 Star 244 – Nowa Dęba – 1991 r.
GCBA 5/32 Jelcz 014 – Poznań –  1994 r.
GCBA 5/24 Jelcz 014 – 22 BLT Malbork – 1999 r.
GBA 2,5/16 Star 244 – Świętoszów – 1980 r.
GCBA 5/32 Jelcz 014 – Ustka – 1994 r.
GBA 2,5/16 Star 244 – Opole – 1985 r.
GCBA 5/32 Jelcz 014 – 1 BPanc Wesoła – 1999 r.

Zgodnie z warunkami Minister Obrony Narodowej może nieodpłatnie przekazywać mienie ruchome Skarbu Państwa państwowym jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, muzeom, państwowym i samorządowym szkołom publicznym, uczelniom publicznym – na cele związane z ich działalnością oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z obronnością państwa i działalnością Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem i bezpieczeństwem publicznym – na cele związane z ich działalnością statutową.

Termin składania wniosków minął 24 kwietnia, na razie nie wiadomo jak duże było zainteresowanie i ile jednostek OSP lub samorządów złożyło wnioski. 

Foto. 10 BKPanc

o autorze

Redakcja/Łukasz