Wojskowa Straż Pożarna jest organem wykonującym w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zadania Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałe zadania wynikające ze specyfiki funkcjonowania Sił Zbrojnych RP:

 • organizuje i prowadzi akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń, w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
 • udziela pomocy Państwowej Straży Pożarnej w prowadzeniu akcji ratowniczych, a także wykonuje pomocnicze czynności ratownicze w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń na rzecz innych służb ratowniczych, poza komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi;
 • rozpoznaje zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
 • szkoli kadry dla potrzeb WOP i ochrony przeciwpożarowej komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
 • podejmuje działania organizacyjno-techniczne usprawniające system alarmowania i współdziałania WOP z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami i podmiotami ratowniczymi w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Struktura organizacyjna:

 • Szef WSP i podległy mu Inspektorat WSP,
 • szefowie delegatur WSP i podległe im delegatury,
 • wojskowe straże pożarne (powiązanie funkcjonalne).

Na terenie kraju funkcjonuje 91 jednostek WSP, pełni w nich służbę 1280 żołnierzy, 1121 pracowników wojska i 22 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Najmłodszą jednostką jest WSP Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie, gdzie powstaje część amerykańskiej tarczy antyrakietowej.

Od 2014 roku trwa systematyczne włączanie wybranych jednostek Wojskowej Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Obecnie jest ich dwanaście:

 • WSP 18 Batalionu Powietrznodesantowego – Bielsko – Biała
 • WSP 20 Brygady Zmechanizowanej – Bartoszyce
 • WSP 20 Brygady Zmechanizowanej – Morąg
 • WSP 9 Brygady Kawalerii Pancernej – Braniewo
 • WSP 15 Brygady Zmechanizowanej – Giżycko
 • WSP 15 Brygady Zmechanizowanej – Orzysz
 • WSP 11 Pułku Artylerii – Węgorzewo
 • WSP Komendy Portu Wojennego – Świnoujście
 • WSP 7 Brygady Obrony Wybrzeża – Trzebiatów
 • WSP 104 Batalionu Logistycznego – Wałcz
 • WSP Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki – Zegrze
 • WSP 4 Pułku Przeciwlotniczego – Czerwieńsk

W pierwszej połowie 2017 roku wojskowi strażacy wjeżdżali do 36 166 interwencji, z czego większość miała miejsce poza jednostkami i obiektami wojskowymi.

Foto. st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek / DORSZ

o autorze

Redakcja/Łukasz