Od sześciu lat, 4 maja, w Dzień Strażaka swoje święto obchodzi Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa.

Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej zostało ustanowione 24 grudnia 2013 roku Decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa składa się z Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej i delegatur WOP w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Zielonej Górze i we Wrocławiu. Szefem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej jest pułkownik Andrzej Nawrocki.

W Siłach Zbrojnych RP jest obecnie 91 jednostek Wojskowej Straży Pożarnej, z czego w Wojskach Lądowych – 23, Siłach Powietrznych – 12, Marynarce Wojennej – 8, Wojskach Specjalnych – 2, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych – 35, Inspektoracie Szkolenia – 9 i Dowództwie Garnizonu Warszawa – 2. Pełni w nich służbę ponad dwa tysiące osób, większość z nich to żołnierze i pracownicy wojska, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej jest kilkunastu.

Do dyspozycji mają ponad 200 średnich, ciężkich, lekkich i lotniskowych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Wojskowa Straż Pożarna 1 Bazy Lotnictwa Transportowego

o autorze

Redakcja/Łukasz