Wojskowi strażacy z Gdyni ponownie najlepsi w zawodach pożarniczych

Wojskowa Straż Pożarna Zespół Techniczny Komendy Portu Wojennego z Gdyni ponownie wygrała zawody pożarnicze WSP na szczeblu Sił Zbrojnych RP.

W zawodach, które przeprowadzono w Szkole Specjalistów Pożarnictwa Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie udział wzięło 10 zespołów i strażacy, którzy zajęli czołowe miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Zawody rozpoczęły się od sprawdzenia wiedzy teoretycznej, następnie przeprowadzono ćwiczenie indywidualne, a na koniec drużyny rywalizowały w ćwiczeniu bojowym.  

Najlepsza, tak jak rok temu, okazała się drużyna Wojskowej Straży Pożarnej Zespół Techniczny Komendy Portu Wojennego z Gdyni, drugie miejsce zajęła Wojskowa Straż Pożarna 1 Brygady Artylerii Węgorzewo, a trzecie Wojskowa Straż Pożarna 3 Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład Życzyn.

Jeśli chodzi o klasyfikacje indywidualną to pierwsze miejsce zajął żołnierz (nie podano danych) z Wojskowej Straży Pożarnej Komendy Portu Wojennego w Gdyni, drugie miejsce należało do żołnierza z WSP 24 Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności w Opolu, a trzecie do żołnierza z WSP 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny.

Foto. IWSZ

Exit mobile version