Wojskowa Straż Pożarna Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Porozumienie niezbędne do włączenia jednostki do systemu zostało już podpisane przez brygadiera Janusza Bulę – Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu, pułkownika Michała Strzeleckiego – Dowódcę Jednostki Wojskowej Komandosów i podpułkownika Mariusza Głębickiego – Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krakowie.  

Porozumienie wraz z wnioskiem o włączenie do KSRG zgodnie z przepisami trafiło do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który przekazuje dokumenty Komendantowi Głównemu PSP i to on podejmuje ostateczną decyzję.

W Siłach Zbrojnych RP jest obecnie 91 jednostek Wojskowej Straży Pożarnej, z czego 18 funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.  

Foto. tt/10blog

o autorze

Redakcja/Łukasz