10 maja 2011 roku o godzinie 11:38 do Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Piasecznie wpłynęło zgłoszenie o pożarze hali magazynowej w Wólce Kosowskiej przy ul. Wesołej 3. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar w budynku magazynowo-handlowym połączonym z częścią administracyjną (wymiary obiektu około 170x110x8m).

Pierwsze jednostki straży pożarnych zastały obiekt w fazie rozwijającego się pożaru – intensywny dym wydobywający się ponad połać dachową oraz odczuwalne intensywne promieniowane cieplne przy ścianach zewnętrznych części magazynowej. Wewnątrz hali pożarem objęte były materiały tekstylne składowane w hali magazynowej.

W związku z rozwijającym się pożarem kierujący działaniami ratowniczymi zadysponował na miejsce dodatkowe siły i środki. Działania polegały na wprowadzeniu linii gaśniczych przy pomocy podnośników hydraulicznych (na dach obiektu) oraz obronie części administracyjnej (wprowadzono linie gaśnicze oraz specjalistyczny sprzęt gaśniczy typu „Cobra”, który wykonywał otwory w ścianie oddzielenia ppoż. i podawał wodę do wnętrza hali). Z uwagi na intensywny rozwój pożaru, monitorowano ciągi komunikacyjne położone wzdłuż ściany oddzielenia przeciwparowego.

Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego monitorowała stężenie toksycznych substancji znajdujących się w powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru oraz na terenie pobliskich zabudowań (stężenia nie przekraczały dopuszczalnych norm). Po opanowaniu pożaru przegrupowano siły straży pożarnych prowadząc działania gaśnicze po obu stronach hali. Na dachu frontowej części budynku zbudowano stanowiska gaśnicze, które podawały wodę wgłęb hali oraz prowadziły działania związane z chłodzeniem ściany oddzielenia ppoż. Po wygaszeniu zarzewi ognia na odległości zasięgu rzutu wody, przegrupowano podnośniki hydrauliczne oraz drabiny mechaniczne na boczne części hali gdzie sukcesywnie podawano prądy wody w głąb obiektu.

Dokonano niezbędnych prac związanych z usunięciem połaci ścian co umożliwiło dostarczenie środka gaśniczego w głąb hali przy użyciu działek zamontowanych na samochodach gaśniczych. Dogaszanie zarzewi ognia było utrudnione ze względu na uszkodzone elementy konstrukcyjne hali magazynowej, które stwarzały niebezpieczeństwo zawalenia oraz przykrywały poszczególne ogniska pożaru. Na miejsce przybył Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk.

&

Tekst i zdjęcia: kpt. Karol Kierzkowski.

o autorze

Redakcja