Wolsztyn: Warsztaty na lasach

W sobotę 23 marca na terenie leśnictwa Zacisze odbyły się warsztaty z zakresu zaopatrzenia wodnego.

Organizatorem warsztatów była Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie, a udział w nich wzięli strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wolsztynie i jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu.  Scenariusz zakładał pożar lasu wymagający dużego nakładu sił i środków.

Teren akcji został podzielony na dwa odcinki bojowe. Pierwszy, skupiał się na pozyskaniu wody z wyznaczonego punktu czerpania. W początkowej fazie działań, realizowano dowożenie środka gaśniczego. Po sprawieniu magistrali wodnej na odległości kilometra, uruchomiony został system przetłaczania. Na drugim odcinku bojowym, zastępy prowadziły bezpośrednie działania gaśnicze – informuje mł. asp. Waldemar Wielgosz z wolsztyńskiej straży pożarnej.

Foto. KP PSP Wolsztyn

Exit mobile version