W dniach 26 – 27.11.2015 r. odbył się pierwszy etap szkolenia kadry wyznaczonej do prowadzenia zajęć na bazie poligonu pożarniczego. Szkolenie prowadzone przez wykonawcę budowy miało na celu przygotowanie przyszłych instruktorów do użytkowania i bieżącego obsługiwania i częściowego serwisowania makiet statków powietrznych (F-16, C-295 CASA i śmigłowca Mi-17) oraz komory dymowej i rozgorzeniowej.

Szkoleni mieli okazję zapoznać się z pełnymi możliwościami systemu sterującego zdarzeniami jakie będą mogły być wykorzystywane podczas szkolenia m. in. lotniskowych służb ratowniczych, a następnie osobiście zaprogramować scenariusze ćwiczeń.

W ramach kolejnego etapu szkolenia instruktorzy podczas zajęć praktycznych nabędą umiejętności prowadzenia działań przy wszystkich punktach ogniowych w realnych warunkach zdarzenia.

Przed rozpoczęciem szkolenia ratowników z wojskowych straży pożarnych zostaną jeszcze opracowane programy szkolenia zgodnie z obowiązującymi na lotniskach wojskowych procedurami.

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa

o autorze

Redakcja