Tylko jedna oferta wpłynęła do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w przetargu na dostawę samochodu dla LSRG Katowice-Pyrzowice.

Przedmiotem postępowania jest dostawa ciężkiego lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 6×6, silnikiem wysokoprężnym, czterosuwowym o mocy minimum 700 KM, automatyczną skrzynią biegów sterowaną elektrycznie i kabiną przystosowaną do przewozu trzech osób: kierowcy, dowódcy i ratownika.

Zabudowa powinna być wykonana z materiałów o podwyższonej odporności na korozyjne działanie większości środków gaśniczych i posiadać cztery skrytki – po dwie z prawej i lewej strony.

Na wyposażeniu będą dwa działka. Nad kabiną działko wodno-pianowe o wydajności od 3000 do 6000 litrów na minutę, z przodu pojazdu działko wodno-pianowo-proszkowe o wydajności 2500 l/min i 8 kg/s.

Do tego między innymi w zbiornik wody o pojemności min. 12 000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 12% pojemności zbiornika wody, autopompa o wydajności min. 9000 l/min przy ciśnieniu 10 bar i 200 l/min przy ciśnieniu 40 bar, agregat proszkowy 250 kg z linią proszkową o wydajności 2 kg/s, dwie linie szybkiego natarcia, pilarka łańcuchowa, przenośny akumulatorowy system oświetleniowy, klucze, narzędzia, węże tłoczne W75 i W52, węże ssawne W110, drabina aluminiowa, zestaw PSP R-1 i gaśnice.

W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta. Została złożona przez konsorcjum Rosenbauer Polska i Rosenbauer International AG, jej wartość to 3 983 355 zł brutto.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 3 mln 690 tys. brutto co oznacza, że oferta przekracza budżet o 293 335 zł brutto.

Foto. Piotr Adamczyk/Katowice Airport

o autorze

Redakcja/Łukasz