Śląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła przetarg na dostawę dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Pierwszy z nich to średni samochód ratowniczo – gaśniczy przeznaczony dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Komenda Wojewódzka wymaga podwozia z silnikiem o mocy min. 280 KM, skrzynią biegów automatyczną lub zautomatyzowaną, napędem 4×2 i kabiną brygadową. Zabudowa wykonana w układzie skrytek 3+3+1 wyposażona m.in. w zbiornik wody o pojemności 2500-3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 1600 l/min, linię szybkiego natarcia i maszt oświetleniowy.

Drugi zamawiany wóz to ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy dla Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie z napędem 4×4 i kabiną brygadową. Powinien być wyposażony w zbiornik wody 4000-5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 3200 l/min, działko wodno-pianowe o wydajności min. 2400 l/min, linię szybkiego natarcia, wyciągarkę itp.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do końca listopada br.

Zakup jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

Foto. UM Gliwice 

o autorze

Redakcja/Łukasz