Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził standard wyposażenia i opis przedmiotu zamówienia samochodów dla jednostek OSP włączonych do KSRG i tych spoza systemu.

Leszek Suski zatwierdził ‘Standard wyposażenia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, przeznaczonego dla jednostki OSP włączonej do KSRG oraz OSP ujętej w zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia KSRG’ i ‘Standard wyposażenia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, przeznaczonego dla jednostki OSP spoza KSRG’.

Wyposażenie dla samochodów zostało podzielone na 10 grup: wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej; pompy pożarnicze; armatura i osprzęt pożarniczy; sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej; narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej; podręczny sprzęt gaśniczy; sorbenty, neutralizatory, środki gaśnicze; sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności; sprzęt ratownictwa medycznego i osprzęt pomocniczy.

Kolejne dwa zatwierdzone dokumenty to opisy przedmiotu zamówienia na samochody średnie ratowniczo – gaśnicze z napędem 4×2 i 4×4.

Wszystkie dokumenty to załączniki do asortymentu Zakresu przedmiotowego dotacji dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na 2019 rok oraz Zakresu przedmiotowego dotacji MSWiA dla Ochotniczych Straży Pożarnych na 2019 rok.

Foto. 112Tychy.pl

Ubrania specjalne dla OSP według KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz