Wozy dla OSP z województwa warmińsko-mazurskiego [LISTA]

Wiceminister Jarosław Zieliński przekazał wczoraj w Olsztynie prezesom poszczególnych jednostek OSP oraz samorządowcom promesy na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych.