Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie unieważniła dwa przetargi o wartości ponad dwunastu milionów złotych.

Przetargi dotyczyły dostawy dziewięciu ciężkich i dwóch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zostały unieważnione ponieważ w przetargach nie zostały złożone oferty.

O przetargach pisaliśmy tutaj: 

Warszawska straż pożarna kupuje wozy strażackie

KM PSP Warszawa kupuje kolejne wozy

o autorze

Redakcja/Łukasz