W piątek w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu odbyło się otwarcie ofert w przetargu na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych dla komend z terenu województwa.

Dla przypomnienia, przedmiotem postępowania, które zostało podzielone na trzy części jest dostawa pięciu samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Część pierwsza polega na dostawie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego kategorii 2 – uterenowionej wyposażonego w zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody, autopompę dwuzakresową o wydajności min. 2400 litrów na minutę i działko wodno-pianowe o wydajności 1600 litrów na minutę.

Część druga zakłada dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 wyposażonego w zbiornik wody o pojemności 2000 – 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę A16/8-2,5/40, działko DWP 16 i wciągarkę.

Część trzecia, ostatnia polega na dostarczeniu trzech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych. Każdy z nich musi zostać zabudowany na podwoziu z napędem 4×4 i kabiną brygadową. Na wyposażeniu m.in.: zbiornik wody o pojemności min. 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 3900 litrów na minutę, działko wodno-pianowe DWP 32, wciągarka, linia szybkiego natarcia.

Otwarcie

W części pierwszej wpłynęła oferta od firmy Bocar o wartości 944 886 zł brutto, w części drugiej oferty złożyły firmy Bocar – 849 438 zł i Stolarczyk – 889 659 zł, a samochody w ramach trzeciej części chce dostarczyć firma Stolarczyk, która wyceniła zrealizowanie zamówienia na 3 335 760 zł.

Komenda Wojewódzka PSP na sfinansowanie części pierwszej zamierza przeznaczyć 960 tys. zł, drugiej – 850 tys. zł, a trzeciej – 3,3 mln zł.

Odbiorcy

Średnie samochody trafią do komend w Lesznie i Poznaniu, natomiast ciężkie do komend w Kępnie, Wągrowcu i Poznaniu.

Całe zamówienie powinno zostać zrealizowane do końca października br.

Foto. KW PSP Poznań 

o autorze

Redakcja/Łukasz