Wielkopolska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej rozstrzygnęła kolejny przetarg. Tym razem na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania, które zostało podzielone na trzy części była dostawa pięciu samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Część pierwsza polega na dostawie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego kategorii 2 – uterenowionej wyposażonego w zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody, autopompę dwuzakresową o wydajności min. 2400 litrów na minutę i działko wodno-pianowe o wydajności 1600 litrów na minutę.

Część druga zakłada dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 wyposażonego w zbiornik wody o pojemności 2000 – 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę A16/8-2,5/40, działko DWP 16 i wciągarkę.

Część trzecia, ostatnia polega na dostarczeniu trzech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych. Każdy z nich musi zostać zabudowany na podwoziu z napędem 4×4 i kabiną brygadową. Na wyposażeniu m.in.: zbiornik wody o pojemności min. 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 3900 litrów na minutę, działko wodno-pianowe DWP 32, wciągarka, linia szybkiego natarcia.

Rozstrzygnięcie i odbiorcy

Pierwszy średni samochód ratowniczo – gaśniczy, który trafi do Komendy Miejskiej PSP w Lesznie za blisko 945 tysięcy złotych dostarczy firma Bocar. Drugi średni samochód za prawie 850 tysięcy złotych zabuduje i dostarczy firma Stolarczyk, trafi on do Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Natomiast trzy ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze przeznaczone dla komend PSP w Kępnie, Wągrowcu i Poznaniu dostarczy firma Stolarczyk, wyceniła ona zrealizowanie zamówienia na 3 335 760 zł.

Wszystkie wozy powinny zostać odebrane do końca października br.

Zakup jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Foto. KM PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz