3 Regionalna Baza Logistyczna rozstrzygnęła przetarg na dostawę nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Wojskowej Straży Pożarnej.

Dla przypomnienia, przedmiotem postępowania, które zostało ogłoszone na początku lutego br. jest dostawa w latach 2019 – 2020 siedemnastu samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na pięć zadań.

Zadanie pierwsze polegające na dostawie sześciu lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×4 zostało unieważnione, ofertę złożyła tylko firma Szybicki ale przy próbie zapoznania się zamawiającego z treścią pojawił się komunikat, że nie udało się zlokalizować pliku zawierającego podpisane dane i została odrzucona.

W zadaniach 2, 3, 4 i 5 za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne. Zakładają one dostawę odpowiednio sześciu średnich samochodów wyposażonych m.in. w zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10-12% pojemności zbiornika wody, autopompę dwuzakresową o wydajności 2500 l/min; jednego ciężkiego samochodu 4×4 lub 6×6 ze zbiornikiem wody o pojemności 5000 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego o pojemności 10-12 % pojemności zbiornika wody, autopompą o wydajności 3200 l/min, działkiem wodno-pianowym o wydajności 1600-2400 l/min; trzech ciężkich samochodów 6×6 lub 8×8 z kabiną trzyosobową oraz zbiornikiem wody o pojemności 10000 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego, autopompą o wydajności 6000 l/min i działkiem wodno-pianowym i jednego ciężkiego lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego 6×6 z kabiną trzyosobową, zbiornikiem wody o pojemności 8000 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego, działkiem wodno-pianowo-proszkowym o wydajności 1600-2400 l/min i 10 kg/s, agregatem proszkowym o pojemności max. 250 kg i agregatem śniegowy CO2 – 2Xas 30.

Wartość zamówienia, które zostanie zrealizowane w latach 2019-2020 to 17 496 750 złotych.

Odbiorcy

W tym roku średnie samochody ratowniczo – gaśnicze otrzymają Wojskowe Straże Pożarne z 1 Regionalnej Bazy Logistycznej Wałcz – Skład Dolaszewo, Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Grupie, 10 Brygady Kawalerii Pancernej i 1 Regionalna Baza Logistyczna – Skład nr 2 Toruń, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zbiornikiem 10 tys. litrów trafi do WSP Centrum Szkolenia WL Poznań – Poligon Biedrusko, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zbiornikiem 5 tys. litrów do WSP 4 Regionalnej Bazy Logistycznej Wrocław – Skład Wędrzyn, a ciężki lotniskowy samochód ratowniczo – gaśniczy do WSP 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach.

W 2020 roku firma Szczęśniak dostarczy dwa średnie samochody WSP z 4 Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład Krapkowice i 2 Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład Hajnówka i dwa ciężkie samochody ze zbiornikiem o pojemności 10 tys. litrów WSP z Ośrodka Szkolenia Poligonowego WL w Wędrzynie i 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

3 Regionalna Baza Logistyczna może również skorzystać z prawa opcji, zakłada ona dostawę sześciu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych, czterech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych i jednego ciężkiego lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Opcja powinna zostać wykonana do listopada 2020 r.

Foto. MON

o autorze

Redakcja/Łukasz