Wprowadzono stopień alarmowy CHARLIE–CRP

Na terenie całego kraju został wprowadzony trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP – poinformował Marek Kubiak z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Premier Mateusz Morawiecki zarządzeniem nr 40 z 21 lutego, zmienił obowiązujący od 15 lutego 1. stopień alarmowy ALFA-CRP na stopień 3. – CHARLIE-CRP.

Stopień CHARLIE-CRP obowiązuje od godziny 21 w poniedziałek do 4 marca. Dotyczy zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Trzeci stopień alarmowy jest wprowadzany w przypadku:

  1. wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:

    1. bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo

    2. bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo

    3. bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub

  2. uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

  3. uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version