W piątek 26 kwietnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenie studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.

Dyplomy ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, stacjonarnych II stopnia, niestacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie stałej uzyskało 298 absolwentów. Otrzymali oni tytuł magistra inżyniera pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa.

W uroczystości uczestniczyli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Pan gen. brygadier Leszek Suski, Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP oraz Kierownictwo i Kadra Uczelni, Senat SGSP i zaproszeni goście.

Rektor-Komendant w przemówieniu wyraził radość, że powiększyło się grono absolwentów Uczelni, którzy zasilą siły Państwowej Straży Pożarnej lub wzbogacą formację dodatkowymi umiejętnościami. Podkreślił, że czas zgrupowania poligonowego i nauki w SGSP oraz przynależność do różnorodnych organizacji studenckich miały być właściwym przygotowaniem i namiastką pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych PSP. Paweł Kępka zaznaczył, że ma nadzieję, iż okres edukacji w uczelni kształcącej i wychowującej kadrę oficerską Państwowej Straży Pożarnej zaowocuje podczas przyszłych powierzonych zadań oraz zachęcił do kontynuacji edukacji w Alma Mater.

Prymusem stacjonarnych studiów II stopnia Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego został st. ogn. pchor. mgr inż. Michał Zugaj. Natomiast najlepszym absolwentem stacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej okazał się st. ogn. pchor. inż. Michał Październik. Wyróżniono również asp. inż. Zbigniewa Siuta – najlepszego absolwenta niestacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie stałej.

Podczas uroczystości wręczono ponadto nagrody i dyplomy Rektora-Komendanta za bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniające się prace dyplomowe i za pracę na rzecz Uczelni: za działalność w Samorządzie Studenckim, za wzorową postawę godną podchorążego oraz szczególny wkład pracy na rzecz SGSP, jak również Kompanii Reprezentacyjnej PSP oraz Kompanii Honorowej SGSP.

Foto. SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz