W sobotę, 19 grudnia, punktualnie o godzinie 8:00 w budynku wrocławskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął się egzamin dla szeregowców OSP. Był on podsumowaniem trwającego niespełna trzy miesiące szkolenia. Następnie strażacy prezentowali swoje umiejętności podczas działań praktycznych. Zapraszamy do zapoznania się z relacją.

Szkolenie było prowadzone w czasie weekendów, w każdą sobotę (teoria – sale szkoleniowe KM PSP) i niedzielę (praktyka – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 9). Wykładowcy z Państwowej Straży Pożarnej zapoznali druhów z wszelkimi niezbędnymi zagadnieniami z taktyki pożarowej. Program kursu przewidywał m.in. godziny poświęcone podstawom BHP, ewakuacji ludzi i zwierząt, działań w trakcie pożarów, a także innych miejscowych zagrożeń. Strażacy nauczyli się także poprawnego obsługiwania sprzętu pożarniczego oraz zasad prawidłowej łączności radiowej i alarmowania.

W szkoleniu udział brało 40 strażaków, przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z każdej gminy powiatu wrocławskiego. Do egzaminu końcowego przystąpiło 39 druhów, pozytywną ocenę pozwalającą na zaliczenie kursu otrzymało 37 ochotników. Zdecydowana większość osób uczestniczących w szkoleniu zakończyła je z notą 4.0 (średnia ocen z tekstu teoretycznego i praktycznego). &

Test teoretyczny składał się z 20 pytań. Na rozwiązanie arkusza strażacy mieli pół godziny, lecz jego wypełnienie nie zajmowało dłużej niż 20 minut. Odpowiedzi zamknięte zawierały trzy propozycje – tylko jedna była prawidłowa. Próg zaliczenia to 10 punktów (50% poprawnych odpowiedzi).

[galeria=11,lewa]Następnie przed placem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 odbył się sprawdzian praktyczny. Obejmował podstawowe umiejętności, które powinien posiadać każdy ochotnik, aby móc bezpiecznie działać przy akcjach. Strażacy działali na trzech średnich samochodach gaśniczych. Z powodu bardzo niesprzyjających warunków pogodowych (mróz sięgał do -12 stopni) ćwiczenia praktyczne odbyły się bardzo sprawnie i szybko.

Na zakończenie przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej podziękowali strażakom za uczestnictwo w szkoleniu i życzyli im, aby w czasie akcji odpowiednio wykorzystywali nabyte umiejętności, powodując, iż ich działania, którymi wspierają strażaków zawodowych, będą przeprowadzone sprawnie i profesjonalne.

Wsparcie podczas działań fotograficznych – Pan Kamil Czereba oraz Krzysztof Małek

o autorze

Redakcja