Terroryści porywają statek wycieczkowy i otwierają ogień do łodzi patrolowych policji. Na miejsce docierają policyjni antyterroryści, którzy z łodzi i ze śmigłowca dostają się na statek. Po zatrzymaniu porywaczy na statku wybucha pożar i muszą interweniować zastępy PSP. To w dużym skrócie przebieg symulowanej akcji ratowniczej, jaka miała miejsce na Odrze w ubiegły piątek.

Konferencja pod nazwą „Organizacje porządkowe w systemie zarządzania kryzysowego oraz obrony narodowej Polski” odbyła się 16 listopada w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Jej celem było ukazanie roli organizacji pozarządowych w zarządzaniu kryzysowym i obronie narodowej oraz określenie zasad współpracy w sytuacjach kryzysowych, a także wskazanie możliwych kierunków jej rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności adaptacji istniejących procedur do współczesnych uwarunkowań zarządzania kryzysowego. W ramach konferencji została przeprowadzona symulacja akcji ratowniczej na rzece Odrze.

W pokazie udział brały:

– Komenda Wojewódzka oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
– Komenda Wojewódzka oraz Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
– Straż Miejska we Wrocławiu
– Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
– Urząd Żeglugi Śródlądowej
– Harcerska Grupa Ratownicza „Starówka”

Przebieg pokazu:

Terroryści opanowują statek, którym po Odrze podróżowała reprezentacja Brazylii w piłce nożnej. Zdarzenie ma miejsce nieopodal Mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu, naprzeciw budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. O zdarzeniu w pierwszej kolejności powiadomiony zostaje referat prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Na miejsce zadysponowane zostają łodzie patrolowe oraz poduszkowiec policji, które dostają się pod ostrzał z broni maszynowej. Chwilę później na miejsce docierają policjanci Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, którzy dostają się na statek za pomocą szybkich łodzi oraz śmigłowca.

Przybyli w międzyczasie ratownicy WOPR w pierwszej kolejności udzielają pomocy pasażerom statku, którzy ratując się wskoczyli do wody. Poszkodowani zostają przetransportowani na brzeg od strony bulwaru Xawerego Dunikowskiego, gdzie czekają już zespoły pogotowia ratunkowego i ratownicy medyczni.

Na drugi brzeg, od strony ulicy Fryderyka Joliot-Curie docierają zastępy ratownictwa wodnego i wysokościowego z KM PSP we Wrocławiu, które przystępują do zwodowania łodzi motorowej. Zadaniem nurka z JRG 1 we Wrocławiu będzie sprawdzenie dna rzeki w poszukiwaniu ewentualnych ofiar zdarzenia.

Po opanowaniu sytuacji przez funkcjonariuszy SPAP i przetransportowaniu zamaskowanych porywaczy na ląd, na statku wybucha pożar. Na miejsce zostaje zadysponowany ciężki samochód gaśniczy z JRG 1, który z działka zamontowanego na dachu podaje prąd wody na płonący statek. Drugą linię gaśniczą prowadzi rota strażaków operująca z pokładu statku. Po zlokalizowaniu pożaru działania ratowników zostały zakończone.

Siły i środki PSP biorące bezpośredni udział w akcji:

&

  • 301[D]21 – GBA 2,5/20 – Mercedes Benz Atego 1329AF
  • 301[D]25 – GCBA 11/50 – Steyr 1491
  • 301[D]66 – Łódź hybrydowa Parker 630
  • 301[D]71 – SRw Mercedes Benz Atego 1226
  • 309[D]71 – Rwys – Ford Ranger TDCi
    &

&

o autorze

Redakcja